Chờ chút, đang tải bản đồ....
 Trang chủ    CỬA HÀNG BÁN LẺ RƯỢU BIA
Cơ sở kinh doanh / Cửa hàng bán lẻ

CỬA HÀNG BÁN LẺ RƯỢU BIA

Admin Le And Co
Admin Le And Co
  Liên hệ nhân viên

Thông tin chi tiết

• Located on a busy strip with lot of restaurant around
• Taking – $10,000 – $11,000 per week
• Low rent – $3357 per month plus gst
• Still long lease
• No Staff – owner operator
• Selling price – $150,000 negotiable
• Current owner already run for 12 years

For more information, please contact Vinh Ly on 0402 328 866 or email vinh.ly@leandco.com.au

Chờ chút, đang tải bản đồ....

Dự án tương tự

Không có dự án tương tự.