Trang chủ    Giới tiểu thương Úc mất lợi tức do đại dịch

Lợi tức của giới tiểu thương Úc sụt giảm 11 phần trăm trong thời gian cao điểm cùa đại dịch, tuy nhiên mức độ nầy được so sánh với Anh quốc và Tân Tây Lan, nơi thi hành việc phong tỏa nghiêm khắc hơn.

Trong khi những trợ giúp của chính phủ làm giảm bớt việc mất lợi tức nói trên, thì các ngành chế tạo hiện trên đường phục hồi trên toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, công ty chế tạo Stage Kings ở phía nam Sydney đã tham dự các sự kiện quan trọng, như Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung tại Gold Coast hồi năm 2018, cùng với việc xây dựng các rạp hát trên toàn nước Úc.

Thế nhưng với các sự kiện quan trọng kể từ tháng 3, công ty đã dùng thời gian đại dịch như là một điểm mấu chốt lớn lao.

“Chúng tôi ngồi đây mà tan nát cõi lòng, khi nghĩ đến sẽ mất hết mọi thứ”.

“Chúng tôi nghĩ đại dịch ở khắp nơi và chúng tôi có thể mất hết nhà cửa”.

‘Chúng tôi điện thoại đến bố mẹ ở Harvey Bay và nghĩ rằng cuối cùng có thể chúng tôi chấm dứt ở đó”, Stage Kings.

Cho đến khi họ chuyển sang việc sản xuất vật dụng văn phòng tại nhà, thì trong 6 tháng đã bán được 20 ngàn sản phẩm và tái sử dụng 70 tay nghề.

Thế nhưng với mức lợi tức vẫn thấp hơn trước khi có đại dịch, Ông Jeremy nói rằng việc hỗ trợ của chính phủ là một phao cứu sinh cho thương vụ của ông.

Giữa tháng 3 và tháng 6 năm nay, có 56 phần trăm các doanh nghiệp tại Úc nhận được trợ cấp về lương bổng do COVID-19, so với 76 phần trăm tại Tân Tây Lan và 52 phần trăm ở Anh quốc.

Được biết công ty Xero đã được ủy nhiệm mở cuộc nghiên cứu.

Công ty chuyên sản xuất phần mềm điện toán có hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới và giám đốc là ông Trent Innes nói rằng, công ty có thể thu thập mọi hiểu biết sâu sắc trên toàn cầu về hậu quả của đại dịch trên các doanh nghiệp.

“Mỗi quốc gia đối phó với đại dịch khác nhau, vì vậy từ một nước Úc có lợi tức tương đối thì thực sự là ít bị ảnh hưởng”.

‘Ở mức tệ hại nhất, thì lợi tức giảm sụt 9,2 phần trăm, so với 40 phần trăm tại Tân Tây Lan và 24 phần trăm tại Anh quốc”, Trent Innes.

“Mọi lãnh vực bị thiệt hại một cách khác nhau và theo cách thức cũng khác biệt. Chẳng hạn như một thợ bán thịt địa phương ở khu ngoại ô có thể buôn bán khá trong thời đại dịch, trong khi đồng nghiệp tại thành phố lại vỡ nợ”, Peter Strong.

Phúc trình tìm thấy tính chất nghiêm trọng của việc phong tỏa, đã có tác động trực tiếp lên lợi tức.

Khi các giới hạn được nới lỏng, thì các tiểu thương nhanh chóng phục hồi trở lại.

Hồi tháng 8, nước Úc có mức phát triển lợi tức là 1,4 phần trăm trên căn bản so sánh hàng năm, thế nhưng tiểu thương tại Victoria lại giảm xuống 3,8 phần trăm cũng trên căn bản tính toán hàng năm.

Kể từ tháng 5, công việc của tiểu thương đã gia tăng 8 phần trăm, thế nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch là 5 phần trăm.

Trong khi đó, một cuộc nghiên cứu mới của Alliance tìm thấy, có 2 phần 3 các tiểu thương địa phương phải chấp nhận kiểu mẫu của họ để sống sót trong thời đại dịch, thế nhưng phân nửa lo lắng là họ sẽ cạn tiền mặt vào tháng chạp sắp tới.

Được biết các trợ cấp JobKeeper và JobSeeker đã làm giảm nhẹ tác động của đại dịch, thế nhưng vẫn chịu mức tổn thất lớn lao.

Ông Peter Strong là giám đốc của Phòng Tiểu thương Úc Châu, mong muốn chính phủ liên bang chú ý đến việc tái huấn luyện cho những người mất việc và giúp tiểu thương mở cửa lại vào lúc nào thuận tiện.

“Mọi lãnh vực bị thiệt hại một cách khác nhau và theo cách thức cũng khác biệt”.

“Chẳng hạn như một thợ bán thịt địa phương ở khu ngoại ô có thể buôn bán khá trong thời đại dịch, trong khi đồng nghiệp tại thành phố lại vỡ nợ”, Peter Strong.

Được biết bản ngân sách liên bang sẽ được công bố vào tháng tới.

Bài viết cùng chủ đề

Email của bạn sẽ không bị công bố.